Guidade meditationer

Varmt välkommen till en guidad meditation. Meditationen andningsankaret är på 15 minuter. Min önskan är att den ger dig en fin stund. Med värme 🤍

Det kommer fler meditationer framöver 🤍